ویتان فارمد

تعیین دوز دارو

بر اساس دستور پزشک انجام گردد.

3 میلی لیتر محلول قابل تزریق

پن ساخت کشور سوئیس

تعیین دوز دارو

بر اساس دستور پزشک انجام گردد.

3 میلی لیتر محلول قابل تزریق

پن ساخت کشور سوئیس

قدم اول
1- درپوش قلم را بردارید.
قدم اول
قدم دوم
2- محافظ آلمینیومی روی سوزن قلم را بردارید.
قدم دوم
قدم سوم
3- سوزن را روی قلم قراردهید و آن را محکم کنید.
قدم سوم
قدم چهارم
درپوش
قدم چهارم