خدمات Vitane Care

شرکت ما فعالیت خود را در زمینه تولید و صادرات انواع فرآورده های دارویی، مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آغاز نموده است و در ادامه با تاسیس یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید دارو و مکمل در خاورمیانه موجب افزایش چشمگیر ظرفیت تولید محصولات دارویی در کشور شده است.

جهت برقراری ارتباط با واحد حمایت از بیماران ویتان فارمد از شماره تماس یا ایمیل درج شده استفاده نمایید.

از کدام دارو استفاده می‌کنید؟

از طریق لیست زیر به اطلاعات دارویی مربوط به هر محصول دسترسی خواهید داشت.

ما خود را متعهد به ارتقا سلامت جامعه از طریق تولید انواع انسولین و مکمل های غذایی نوین و معتبر دانسته و دستیابی به این هدف را از طریق…. 

ما خود را متعهد به ارتقا سلامت جامعه از طریق تولید انواع انسولین و مکمل های غذایی نوین و معتبر دانسته و دستیابی به این هدف را از طریق…. 

ما خود را متعهد به ارتقا سلامت جامعه از طریق تولید انواع انسولین و مکمل های غذایی نوین و معتبر دانسته و دستیابی به این هدف را از طریق…. 

جهت برقراری ارتباط با واحد حمایت از بیماران ویتان فارمد از شماره تماس یا ایمیل درج شده استفاده نمایید.