ویتان فارمد
Vitane care واحد حمایت از بیماران شرکت ویتان فارمد است.

ما در تلاش هستیم تا با فراهم کردن منابعی برای درمان و آموزش بیماران، مراقبت و حمایتی را که شایسته آنهاست، ارائه دهیم.

جهت برقراری ارتباط با واحد حمایت از بیماران ویتان فارمد از شماره تماس یا ایمیل درج شده استفاده نمایید.

از کدام دارو استفاده می‌کنید؟

از طریق لیست زیر به اطلاعات دارویی مربوط به هر محصول دسترسی خواهید داشت.

انسولین طولانی اثر جهت کنترل 24 ساعته قند خون با یک بار تزریق در طول شبانه روز.

انسولین با طول اثر متوسط، برای پوشش قند خون افزایش یافته بین وعده های غذایی و در طول شب.

 انسولین کوتاه اثر، به این معنی که می تواند نیاز به انسولین را برای وعده های غذایی در عرض 30 دقیقه پوشش دهد.

جهت برقراری ارتباط با واحد حمایت از بیماران ویتان فارمد از شماره تماس یا ایمیل درج شده استفاده نمایید.